CSI VIET NAM, PK trình chiếu, Ống kính máy chiếu, Thiết Bị Trình Chiếu: Máy chiếu, Màn chiếu, Bóng đèn máy chiếu, bút trình chiếu, khung treo may chiếu
logo
 • MÀN HÌNH TƯƠNG TÁC BINGO
 • MÁY CHIẾU
 • PK TRÌNH CHIẾU
 • MÀN HÌNH LG
 • MÁY ẢNH, MÁY QUAY
 • MÁY HỦY - ĐẾM TIỀN
 • Sản phẩm / PK trình chiếu / Ống kính máy chiếu

  Share |
  Ống kính máy chiếu SONY VPLL - 1008

  (Xem hình lớn)
  - Mã SP: SONY VPLL - 1008
  - Giá bán: 62,000,000 VND

  Ống kính máy chiếu SONY VPLL - 1008
  Standard – Short Fixed Lens  VPLL – 1008:
  -   F: 2.0.  Throw ratio: 0.781 : 1.
  -   Zoom (wide – tele):  0 (Fixed)
  -   100”-150”- 200”- 300” = (1.6m)–(2.4m)–(3.25m)-(4.9m)


  Lens for  VPL-FX40, FE40 Projector
  Share |

  Sản phẩm khác cùng loại:

  SONY VPLL – Z4045
  130,000,000 VND
  (Còn hàng)

  Ống kính máy chiếu SONY VPLL – Z4045
  Zoom – Long - Focus Lens  VPLL – Z4045:
  -   F: 2.2 – 3.6.  Throw ratio: 4.5- 8.0 : 1.  f: 119.3-217.1
  -   Zoom (wide – tele):  x 1.78
  -   150”- 200”- 300” = (15.4-26.4)–(20.5-35.2)–(30.7-52.8m)
  -   400”- 500”- 600” = (41-70.5m)–(51.3-88m)–(61.5-105.7m)
  SONY VPLL – Z4025
  115,000,000 VND
  (Còn hàng)

  Ống kính máy chiếu SONY VPLL – Z4025
  Zoom – Long - Focus Lens  VPLL – Z4025:
  -   F: 2.2-3.1.  Throw ratio: 2.5 – 4.5 : 1.  f: 64.59-124.11
  -   Zoom (wide – tele):  x 1.84
  -   150”- 200”- 300” = (8.4-15.4m)–(11-20m)–(16.9-30.8m)
  -   400”- 500”- 600” = (22.5-41m)–(28-51.3)–(33.7-61.6m)
  SONY VPLL – Z4019
  85,000,000 VND
  (Còn hàng)

  Ống kính máy chiếu SONY VPLL – Z4019
  Zoom – Middle - Focus Lens  VPLL – Z4019:
  -   F: 1.7 – 2.1.  Throw ratio: 1.9 – 2.5 : 1.  f: 52.14 – 68.57
  -   Zoom (wide – tele):  x 1.26
  -   150”- 200”- 300” = (6.7-8.5m)–(9-11.3m)–(13.4-17m)
  -   400”- 500”- 600” = (17.9-22.7)–(22.4-28.4)–(26.8-34m)
  SONY VPLL – Z4015
  125,000,000 VND
  (Còn hàng)

  Ống kính máy chiếu SONY VPLL – Z4015
  Zoom – Short - Focus Lens  VPLL – Z4015:
  -   F: 2.2 – 2.6.  Throw ratio: 1.5 – 1.9 : 1.  f:  39.76 – 54.27
  -   Zoom (wide – tele):  x 1.29
  -   150”- 200”- 300” = (5.2-6.8m)–(7-9m)–(10.4-13.6m)
  -   400”- 500”- 600” = (14-18m)–(17.3-22.6)–(20.8-27.1m)
  SONY VPLL - 4008
  140,000,000 VND
  (Còn hàng)

  Ống kính máy chiếu SONY VPLL - 4008
  Short - Fixed - Focus Lens  VPLL – 4008:
  -   F: 2.2.  Throw ratio: 0.8 : 1.  f: 22.15
  -   Zoom (wide – tele):  0 (Fixed)
  -   100”-150”-200”-300”=(1.97m)-(2.9m)–(3.8m)–(5.70m)
  -   400”- 500”- 600” = (7.58m)–(9.45m)–(11.3m)
  SONY VPLL – FM21
  77,000,000 VND
  (Còn hàng)

  Ống kính máy chiếu SONY VPLL – FM21
  Fixed – Short - Focus Lens  VPLL – FM21:
  -   F: 2.0. Throw ratio: 0.9 : 1.
  -   Zoom (wide – tele): 0  (Fixed)
  -   120”- 200”- 300” = (2.2m) – (3.8m) – (5.7m)
  SONY VPLL – ZM31
  65,000,000 USD
  (Còn hàng)

  Ống kính máy chiếu SONY VPLL – ZM31
  Zoom - Short – Focus Lens  VPLL – ZM31
  -   F: 1.9 - 2.0. Throw ratio: 1.55-1.7 : 1.
  -   Zoom (wide – tele):  x 1.1
  -  120”- 200”- 300” = (3.8- 4.0m) – (6.4-6.7m) – (9.7-10m)
  SONY VPLL – ZM101
  82,000,000 VND
  (Còn hàng)

  Ống kính máy chiếu SONY VPLL – ZM101
  Zoom - Long – Focus Lens  VPLL – ZM101:
  -  F: 2.0 – 2.6.  Throw ratio: 3.3 - 5.0 : 1.
  -  Zoom (wide – tele):  x 1.5
  -  120”- 200”- 300” = (8.2-12m) – (13.8-20m) – (20.8-30.5m)
  SONY VPLL - Z1032
  65,000,000 VND
  (Còn hàng)

  Ống kính máy chiếu SONY VPLL - Z1032
  Zoom – Long - Focus Lens  VPLL – ZM31
  -   F: 2.0.  Throw ratio: 0.781 : 1.
  -   Zoom (wide – tele):  0 (Fixed)
  -   150”- 200”- 300” = (10-15m)–(13-10m)–(20-30.4m)
  -   400”- 500”- 600” = (26.8-40.6)–(33.5-50.8)–(40.2-60.9m)
  SONY VPLL - Z1024
  62,000,000 VND
  (Còn hàng)

  Ống kính máy chiếu SONY VPLL - Z1024
  Zoom – Middle - Focus Lens  VPLL – FM21:
  -   F: 2.0 – 2.3.  Throw ratio: 2.28 – 3.26 : 1.
  -   Zoom (wide – tele):  x 1.45
  -   150”- 200”- 300” = (7.3-10m)–(9.8-13.3m)–(14.7-20m)
  -   400”- 500”- 600” = (19.6-26.8)–(24.6-33.5)–(29.5-40.2m)